דוד מזרחי: : david@mivdak.co.il , : 03-9618532 , : 03-6032063

חשמלאי מסוייג

במפעלים, במוסדות ובאירגונים רבים, קטנים כגדולים, נדרשים אנשי האחזקה טכנאים/הנדסאים, מתקינים,
ומפעילים של מכונות וציוד חשמלי, לבצע עבודות במתקן חשמלי.

 

ב "חוק החשמל" סעיף 6 "ביצוע עבודות חשמל" כתוב:

א-   לא יעסוק אדם בביצוע עבודות חשמל,
אלא אם יש בידו רישיון מאת המנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה בהתאם לתנאי הרישיון.

ב-   המנהל יתן את הרישיון כאמור בסעיף א' – אם נוכח כי למבקש הרישיון הכשרה מקצועית ראויה
וניסיון מעשי מניח את הדעת בכל הנוגע לדרכי השימוש ברישיון.

 

חברת מבדק, מבצעת את ההכשרה המקצועית הראויה לקבלת רישיון זה.

 

רישיון מסוג זה נקרא רישיון חשמלאי מסוייג.

 

מה זה רישיון חשמלאי מסוייג ?

רישיון חשמלאי מסוייג הוא רישיון הנותן לבעליו אפשרות לבצע עבודות מסויימות במתקן חשמלי,
כפי שהוגדרו לו מראש במקום עבודתו.

 

לרישיון זה יש שתי הסתייגויות עיקריות:
1) הרישיון תקף אך רק במקום עבודתו של העובד שדרכו קיבל את הרישיון.
2) העובד רשאי לבצע רק את אשר הוגדר לו מראש ולא מעבר לכך.

 

מי זקוק לרישיון חשמלאי מסוייג ?

כל עובד אשר במסגרת עבודתו מטפל (בין השאר) במערכת החשמלית של הציוד,
כאשר הוא מוזן במתח נמוך (50v-1000v).