דוד מזרחי: : david@mivdak.co.il , : 03-9618532 , : 03-6032063

רישיונות לסוגיהם


רשיון יהיה מאחד הסוגים המפורטים להלן:

(1) חשמלאי-עוזר
(2) חשמלאי-מעשי
(3) חשמלאי-מוסמך
(4) חשמלאי-ראשי
(5) חשמלאי-טכנאי
(6) חשמלאי-הנדסאי
(7) חשמלאי-מהנדס
(8) חשמלאי-בודק – סוג 1
(9) חשמלאי-בודק – סוג 2
(10) חשמלאי-בודק – סוג 3
(11) חשמלאי-מסוייג – לפי תחום עיסוקו
(12) חשמלאי-שירות – לפי תחום התמחותו