דוד מזרחי: : david@mivdak.co.il , : 03-9618532 , : 03-6032063

חקירת תאונות חשמל

חברת מבדק חוקרת מקרי התחשמלות ואף מוסמכת לתת חוות דעת מקצועית בנושא.

לצורך התחקיר אנו מבקרים במקום האירוע בסמוך למקרה ההתחשמלות,
על מנת לקבל תמונה רחבה ככל שניתן.

תחקור מקרה ההתחשמלות מלווה גם במספר בדיקות ומדידות שאנו מבצעים
בעזרת מכשירים חדישים ומכוילים.

תחקיר ההתחשמלות יוגש בדוח מסודר המלווה בתמונות ממקום האירוע,
וסרטוט המראה את לולאת התקלה שנוצרה בעקבות התקלה.
כמו כן, מסקנות וסיכום בסוף הדוח.

 

דוגמאות לחקירת מקרה התחשמלות:

מקרה התחשמלות בגן יבנה - דוח תחקיר ההתחשמלות