דוד מזרחי: : david@mivdak.co.il , : 03-9618532 , : 03-6032063

בדיקת תאורה למגרשי כדורגל

חברת מבדק מבצעת בדיקת תאורה על פי דרישה של התאחדות לכדורגל,
ועל פי(Football Stadiums) FIFA פרק 9 פיסקה 3 הדורשים,
עוצמת אור ממוצעת של Horizontal=1200  lux.
הבדיקה מתבצעת ע"י מכשיר בדיקה Lux Meter מסוג - CEM  DT – 8809A,
הבדיקה מתבצעת בשעות הערב כאשר מסביב חושך מוחלט,
במהלך הבדיקה מתבצעות למעלה מ-80 נקודות דגימה בכל המגרש.