דוד מזרחי: : david@mivdak.co.il , : 03-9618532 , : 03-6032063

מערכת פוטו וולטאי היינה מערכת חשמלית לכל דבר המצריכה בדיקה תקופתית 5 שנתית,

 

שנעשית ע"י בודק חשמל המתאים לגודל המתקן.

 

כיום, כל בעל מערכת פוטו וולטאי מקבל מכתב מחברת החשמל,

 

שבו הוא מתבקש לבדוק את בטיחותו של המתקן.

 

חברת מבדק, מבצעת בדיקות אלו לפי הנחיות של איגוד המהנדסים,

 

ומנפיקה דוח מסודר ומפורט עבור הלקוח.