דוד מזרחי: : david@mivdak.co.il , : 03-9618532 , : 03-6032063

בדיקת כלים מטלטלים

ברוב הגדול של המפעלים, קטנים כגדולים, קיים נוהל כלים מטלטלים.
נוהל זה מחייב בדיקה של כל הציוד המטלטל (ציוד המוחזק ביד/ציוד שמקומו אינו קבוע המחובר תקע שקע) אחת לחצי שנה או שנה.

בבדיקה זו נבדקים מספר דברים:

  • בדיקה ויזואלית:
  • שלמות הכבל והבידוד
  • שלמות המכשיר

  • מדידות:
  • רציפות הארקה
  • בדיקת בידוד
  • בדיקת זליגה

בדיקה תקופתית זו מאתרת לקויים בציוד וגורמת להקטנת מפגעים.
מכשירים שנבדקו ונמצאו תקנים יסומנו ע"י מדבקה עם חותמת ותאריך.

בדיקת כלים מטלטלים