דוד מזרחי: : david@mivdak.co.il , : 03-9618532 , : 03-6032063

בדיקות במוסדות חינוך ומרכזי קהילה

מוסדות חינוך ומרכזי קהילה

 

חברת מבדק עובדת מול מוסדות ציבוריים ומבצעת בדיקות חשמל תקופתיות

למוסדות חינוך (בתי ספר וגנים), מרכזי קהילה ואולמות ספורט.

הבדיקה מתבצעת בצורה יסודית תוך מתן דגש על מצב הלוחות ואביזרי הקצה.

הדוח המונפק תואם לדרישות משרד החינוך, כיבוי אש וחברות הביטוח.