דוד מזרחי: : david@mivdak.co.il , : 03-9618532 , : 03-6032063

בדיקה תקופתית לרישוי עסקים חברות ביטוח וכיבוי אש

 

בשנת 1968 חוק רישוי עסקים נחקק בכנסת ישראל.
חוק רישוי עסקים זה נחקק כחלק מרצונה של המדינה,
לתחום את העסקים במסגרת החוק וזאת על מנת להגן על ציבור האזרחים.
מטרתו של החוק רישוי עסקים הוא, לפקח על פועלם של העסקים השונים ולהסדיר את פעילותם של העסקים במדינה, לטובת כל הנוגעים לדבר.

חברות ביטוח וכיבוי אש דורשות בדיקה תקופתית לרישוי עסקים.
תדירות הבדיקה של המתקן החשמלי תלויה במתקן עצמו ובאופן שימושו.

חברת מבדק מבצעת בדיקות אלה בעזרת ציוד בדיקה מתאים.
הבדיקה כוללת בין השאר: רציפות הארקה במיתקן עצמו, טיב – איכות הארקה ראשית, בדיקה בעזרת מצלמה תרמוגרפית (במידת הצורך), מצב לוח החשמל.

הדוח המונפק ללקוח הוא בפורמט המקובל על חברות הביטוח וכיבוי אש.